A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заводська громада
Тернопільська область, Чортківський район

Положення про Громадський бюджет Заводської селищної ради

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет (бюджет участі) Заводської селищної ради

(далі – Положення)

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) Заводської селищної ради – це частина селищного бюджету, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів територіальної громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів селищного бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2 Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, який проживає на території Заводської селищної ради.

1.3. Територіальна громада Заводської селищної ради – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території  територіальної громади, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.4. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку територіальної громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до  територіальної громади Заводської селищної ради.

1.5. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування громадян України, які належать до територіальної громади Заводської селищної ради.

2. Загальні положення

2.1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень, зокрема, Закон запроваджує такий механізм, як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради проводиться за рахунок коштів селищного бюджету.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради на наступний бюджетний рік складає не менше 1 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду селищного бюджету Заводської селищної ради.

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради можуть бути профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів  Заводської об’єднаної  територіальної громади, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.5. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності.

2.6. Орієнтовна вартість пропозиції, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 50 відсотків від загальної суми коштів, призначених на реалізацію завдань поточного характеру.

2.7. Проектні пропозиції у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених на бюджет участі.

2.8. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.7 цього Положення повинні бути внесені протягом 5 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

3. Порядок подання пропозицій та проектів

3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, може подати будь-який громадянин України, який зареєстрований та проживає на території населених пунктів  Заводської об’єднаної  територіальної громади.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)  Заводської селищної ради, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа,  дитячий садочок тощо).

3.3. Для подання пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджет участі) Заводської селищної ради, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 громадян України, що зареєстровані та проживають на території населених пунктів Заводської об’єднаної  територіальної громади (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. 

3.4. Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: вул. Чарнецького, 7 смт Заводське та вул. Шевченка, 175а с. Угринь, або в електронному вигляді на е-mail: zavodskarada@gmail.com з послідуючим підтвердженням у паперовому вигляді.

3.5. Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає проживає на території населених пунктів Заводської ОТГ, може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради.

3.6. Пропозиції та проекти приймаються щорічно з 15 жовтня до               01 листопада.

3.7. Із заповненими бланками пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись на офіційному сайті Заводської селищної ради zavodska.gromada.org.ua.

3.8. Автор пропозиції (проекту) може у будь-який момент зняти свою пропозицію (проект) з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

3.9. Об’єднання пропозицій (проектів) можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій (проектів).

3.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою автора (ів) пропозиції (проекту) до початку голосування або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

3.11. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена ним особа повинен представити пропозицію (проект) в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених пропозицій (проектів). Внесення можливих поправок до пропозицій (проектів) можливе не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

4. Аналіз пропозицій та проектів

4.1. Комісія з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради (далі – уповноважений робочий орган) веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради.

Склад комісії:

Павлюх Андрій Романович

перший заступник селищного голови - голова комісії

Побуринний Валерій Євгенович

спеціаліст І категорії відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та з питань цивільного захисту Заводської селищної ради - секретар комісії

                                           Члени комісії:

Сидоренко Петро Володимирович

начальник юридичного відділу Заводської селищної ради

Карпець Михайло Петрович

голова постійної комісії селищної   ради з питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку

Павлишин Уляна Богданівна

начальник фінансового управління Заводської селищної ради

Габруська Жанна Валентинівна

начальник відділу надання адміністративних послуг Заводської селищної ради

Дацишин Володимири Васильович

голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

 

 

4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку пропозиції (проекту) уповноважений робочий орган:

4.2.1. Передає копію заповнених бланків пропозицій (проектів) до відповідних структурних підрозділів Заводської селищної ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням бланку аналізу пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, (згідно з додатком 3 до цього Положення);

4.2.2. У разі, якщо пропозиція (проект) є неповною або заповненою з помилками, уповноважений робочий орган по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації (згідно з додатком 2 до даного Положення). У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

4.2.3. Комісія з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради протягом 5 календарних днів з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

4.2.4. У разі, якщо проект перевищує максимальну суму, поданий у невідповідні терміни, або з порушень вимог цього Положення, проект не буде допущений до голосування.

4.3. Відповідні структурні підрозділи Заводської селищної ради:

4.3.1. У разі, якщо пропозиція (проект) не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;

4.3.2. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) одразу передають до уповноваженого робочого органу;

4.3.3. Виступають ініціаторами зустрічей з авторами пропозицій (проектів) у разі, коли більше ніж одна пропозиція (проект) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 5 календарних днів з дня відправлення інформації авторам пропозицій (проектів) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної пропозиції (проекту) або знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;  

4.4. Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими пропозиціями (проектами), можливі лише за згодою авторів цих пропозицій (проектів).

4.5. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) згідно з пунктом 4.3.2 уповноважений робочий орган на офіційному сайті Заводської селищної ради zavodska.gromada.org.ua у розділі «Громадський бюджет Заводської ОТГ» виставлені на голосування.

4.6. Переліки з пропозиціями (проектами), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради і які отримали позитивну оцінку, розміщуються на офіційному сайті Заводської селищної ради (zavodska.gromada.org.ua) у розділі «Громадський бюджет Заводської ОТГ» не пізніше як за 5 календарних днів до дня початку голосування.

4.7. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення.

Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

5. Порядок голосування

5.1. Відбір пропозицій (проектів), які пройшли попередній розгляд і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Заводської ОТГ .

5.2. Голосування проводиться:

- в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування (додаток 4 до даного положення), який можна отримати в цих пунктах;

- електронно на офіційному сайті Заводської селищної ради (zavodska.gromada.org.ua) у розділі «Громадський бюджет Заводської ОТГ».

5.3. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше, як за 5 календарних днів до дня початку голосування.

5.4. У пунктах для голосування забороняється агітація за окремі проекти.

5.5. Голосування на паперових носіях здійснюється за пред’явленням оригіналу паспорту. У пунктах для голосування можна, також, ознайомитись з переліком проектів, допущених до голосування.

5.6. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування.

5.7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

6. Встановлення підсумків голосування

6.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за кожну окрему, виставлену на голосування пропозицію (проект), реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів з громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, та подальше укладання списків з результатами голосування.

6.2. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, виділених на реалізацію пропозицій (проектів).

6.3. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів. 

6.4. Рейтинг та перелік пропозицій (проектів) оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського бюджету (бюджету участі)

7.1. У процесі впровадження громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради проводяться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи: 

1) навчання громадян України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Заводської ОТГ щодо написання та подання пропозицій (проектів);

2) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Заводської ОТГ, з основними положеннями та принципами громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання пропозицій (проектів); 

3) представлення отриманих пропозицій (проектів) та заохочування до взяття участі в голосуванні; 

4) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради.

7.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 7.1, необхідно використовувати різні канали комунікації, залежно від групи громадян України, які належать до  Заводської ОТГ. 

7.3. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громадян України, які належать до територіальної громади Заводської селищної ради, на відбір пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради.

7.4. У період, передбачений для подання пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради, усі зацікавлені громадяни України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Заводської ОТГ, можуть отримати інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування в уповноваженому робочому органі - комісії з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради.

8. Реалізація пропозицій (проектів) та оцінювання процесу впровадження громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради

8.1. Пропозиції (проекти), які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету                             (бюджету участі) Заводської селищної ради після прийняття селищною радою рішення про селищний бюджет на наступний бюджетний рік.

З цією метою головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, забезпечують обов’язкове включення до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обсягів коштів, необхідних на реалізацію проектів – переможців.

8.2. Виконавцями проектів – переможців визначаються головні розпорядники бюджетних коштів Заводської селищної ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь–якому етап.

Головні розпорядники бюджетних коштів узгоджують з авторами проектів технічне завдання та графіки реалізації проекту.

8.3. На засідання постійної комісії селищної ради з питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку, а також чергове пленарне засідання Заводської селищної ради обов’язково запрошуються автори пропозицій, що були рекомендованими відповідно до розділу 5 цього Положення, а також представники громадськості.

8.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за реалізацію проектів, готують звіти (згідно додатку 5 до даного Положення)

8.5. Звіт про стан реалізації проектів та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються на офіційному сайті Заводської селищної ради (zavodska.gromada.org.ua).

9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

9.1. Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за реалізацію проектів, готують звіти про виконані роботи (згідно додатку 5 до даного Положення) не пізніше 30 днів після їх реалізації.

9.2. Звіт про стан реалізації проектів та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються на офіційному сайті Заводської селищної ради (zavodska.gromada.org.ua).

10. Прикінцеві положення

10.1. Консультації стосовно громадського бюджету (бюджету участі)

Заводської селищної ради мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

10.2. Процес реалізації громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету (бюджету  участі) Заводської селищної ради.

10.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради на кожний наступний рік розробляє комісія з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Заводської селищної ради.

 

 

Секретар ради                                        Н.А. Порхун

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь