Заводська територіальна громада
Тернопільська область

На громадське обговорення виноситься ПРОЕКТ "Правил благоустрою території Заводської ОТГ"

Дата: 13.07.2017 12:50
Кількість переглядів: 1165

На громадське обговорення виноситься ПРОЕКТ "Правил благоустрою території Заводської ОТГ"

Фото без опису

ПРАВИЛА

благоустрою території Заводської ОТГ

(скачуються автоматично пісня натисканна на слово)

                                                         

I. Загальні положення

 1. Правила благоустрою території Заоводської ОТГ (далі – правила благоустрою) установлюють вимоги щодо благоустрою території Заводської ОТГ.
 2. У цих правилах благоустрою  наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою  (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України,     законах     України     «Про     благоустрій     населених     пунктів»,

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

 1. Правила благоустрою Заводської ОТГ є загальнообов'язковими до виконання та дотримання на території Заводської ОТГ відповідно  до  статті  34  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та застосовуються до території населених пунктів, які входять до складу Заводської ОТГ.
 2. Фінансування заходів з благоустрою Заводської ОТГ здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою Заводської ОТГ здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 1. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення законодавства у сфері благоустрою на території Заводської ОТГ  встановлюється відповідно до чинного законодавства.
 1. Самоврядний та громадський контроль за станом благоустрою Заводської ОТГ  здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

           7.Управління у сфері благоустрою Заводської ОТГ здійснює виконавчий комітет Заводської  селищної ради. Рішення виконкому Заводської селищної ради щодо благоустрою території Заводської ОТГ є обов’язковим для виконання розташованими або які здійснюють свою діяльність на теритоії  громади підприємствами, організаціями, установами, фізичними та юридичними осабами-підприємцями,  ОСББ, мешканцями багатоквартирних будинків, гаражними кооперативами, особистими селянськими господарствами,  громадянами,  які проживають на території  Заводської ОТГ.   

IІ. Загальні вимоги до здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою

 1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
 2. Набуття права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою та прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності.
 3. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.
 4. Утримання об’єктів благоустрою комунальної власності на території Заводської ОТГ здійснюється комунальним підприємством Заводської ОТГ «Заводське 2010».

          5. У разі, якщо об’єкт благоустрою перебуває у приватній власності, його утримання здійснюється власником.

 1. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою  у  Міністерстві  юстиції  України  19  листопада  2012  року   за № 1937/22249.

ІІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 1. Благоустрій та утримання парків (парків  культури і відпочинку,  спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених Заводською ОТГ, а об’єкт, який перебуває у приватній власності – власником. В іншому випадку благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням  правил благоустрою в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життя та здоров’я.
 2. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків має здійснюватися з дотриманням вимог:
 3. Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
 1. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року № 880/12754;
 2. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;
 3. нормативних  актів  у   сфері   улаштування   електроустановок,  ДБН  В.2.5-28-2006  «Природне  і  штучне  освітлення»  та     ДБН В.2.3-5-2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»;

 1. Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279.
 1. Благоустрій рекреаційних зон водних об’єктів, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов (Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів).
 2. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.
 3. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків забороняється знищення чи пошкодження елементів благоустрою без відповідної на це підстави, визначеної законодавством.
 4. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей, що відпочивають (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо).
 1. Кількість урн на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків встановлюється з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюється урна місткістю не менш ніж 0,01 м3.
 2. Кількість контейнерів на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.
 3. Прибирання парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків проводиться регулярно не рідше двох разів у рік. Протягом  прибирання  необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне прибирання, здійснювати догляд за  зеленими  насадженнями. Дозволяється залучення адміністративно арештованих осіб до громадських робіт з прибирання парків, скверів, зелених зон, прибудинкових території житлових будинків, тощо. 
            10. Озеленення та збереження зелених насаджень має здійснюватися з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня  2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року

№ 880/12754, а також Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

 1. Знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків забороняється, крім випадків встановлених законодавством.
 2. Утримання пам'яток культурної спадщини здійснюється з урахуванням вимог:
 1. Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
 2. Закону України «Про охорону археологічної спадщини».
 1. Утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з урахуванням вимог:
 2. Закону України «Про дорожній рух»;
 1. Закону України «Про автомобільні дороги»;
 2. постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30

«Про проїзд  великогабаритних  та    великовагових   транспортних   засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»;

 1. Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;
 2. Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;
 1. ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг. Загальні положення»;
 2. ДСТУ 3587–97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;
 3. ДБН В.2.3.-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».
 1. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично- дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипкових матеріалів та реагентів.
 2. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними підприємства, установи та організації повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
 3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня  2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року

№ 880/12754.

 1. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними підприємства, установи та організації, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані діяти відповідно до пункту 11 Єдиних правил ремонту і утримання     автомобільних

доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  30   березня  1994 року № 198.

 1. Власники транспортних засобів мають сприяти уникненню ситуацій, за яких можливе винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим  вантажем, забруднення або запилення повітря.
 2. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:
 1. утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари;
 2. забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;
 3. забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об'єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;
 1. у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів,  негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також УПД ГУНП в Тернопільській області ;
 2. дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.
 1. У межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється:
 1. розміщувати споруди та об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
 2. смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
 3. спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
 4. скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;
 5. встановлювати намети;
  1. випасати    худобу     та   свійську    птицю     на об’єктах     соціальної

інфраструктури, на території спортивно-оздоровчих комплексів, парків, скверів а також на земельних ділянках, не відведених під пасовище.

 1. Місця роботи з утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.
 2. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.
 3. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  10  жовтня  2001  року  № 1306,  та  ДСТУ    4100-2002

«Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  10  жовтня  2001  року  № 1306,  та  ДСТУ    2587:2010

«Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови.  Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні  огородження  мають   відповідати   вимогам   ДСТУ   2734-94

«Огородження  дорожні  тросового   типу.   Загальні   технічні   умови»,   ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання.   Вимоги   безпеки   дорожнього   руху»,   ДСТУ   Б   В.2.3-10-2003

«Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004

«Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу.

Загальні технічні умови», ГСТУ 218-03449261-095-2002 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування».

 1. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, тощо здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».

           Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального   господарства   України   від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, державних норм та правил, інших нормативних актів.

Обстеження мостів та труб здійснюється згідно з вимогами законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

 1. На територіях автостоянок забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Типових правил, встановленого порядку та режиму паркування. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від   22   січня 1996 року № 115, та Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342.
 2. Роботи з утримання у належному стані територій автостоянок включають:
 1. очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), утримання схем розміщення місць для стоянки або паркування, в'їздів та виїздів,  а  також транспортних або  пішохідних огорож (у разі наявності);
 2. нанесення та відновлення дорожньої розмітки;
 3. систематичне очищення території та під'їзних шляхів від пилу, сміття та листя;
 4. своєчасне очищення від снігу;
 5. утримання та поточний ремонт дорожнього покриття та під'їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);
 1. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, вести торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє  покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

Не допускається засмічення території спеціально відведених  автостоянок сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

 1. Утримання територій місць массового відпочинку у належному стані має здійснюватися з урахуванням вимог:
 2. Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
 1. Державних санітарних норм та правил утримання  територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457.
 1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з урахуванням вимог:
 2. Закону України « Про поховання та похоронну справу»;
 1. Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  06  вересня  2004  року    за

№ 1113/9712;

 1. ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».
 1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.
 2. Місця для організації ярмарків та майданчики для тимчасової торгівлі утримуються протягом наданого терміну особами, яким зазначені території надаються з метою  проведення цих заходів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) місця для тимчасової торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення побутових відходів відповідно до затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів, встановити контейнери та урни для збирання побутових відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою на наданій території.

 1. Утримання місць або зон вигулу тварин здійснюється відповідно до:
 2. статті 301 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
 1. Методичних рекомендацій з функціонування та утримання майданчиків або зон для вигулу домашніх тварин як об’єктів благоустрою, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства  України  від  12  листопада  2013    року

№ 566.

ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

 1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.
 2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться власником або користувачем цієї ділянки. Власник   або

користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки (розчищає від трави, бур’яну, від сміття, у зимовий період розчищає від снігу).

 1. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, здійснюється комунальним підприємством Заводської ОТГ «Заводське 2010».
 2. Паркування транспортних засобів на внутрішньоквартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель здійснюється відповідно до Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342.
 3. Громадянам забороняється:

           1) складати   опале   листя   на  прибудинкових  територіях   або     за     їх   

межами, а також поряд з контейнерними майданчиками. Забороняється утворювати стихійні (несанкціоновані сміттєзвалища) в межах і за межами населенного пункту, вивозити, виносити на них сміття, будівельні матеріали, ТПВ.

          2)вивозити та вивантажувати в невідведених для цього місцях (шляхи, проїзди, прибудинкові або прилеглі до них території, захисних лісонасадженнях або смуги відведення автомобільних доріг, яри, канави, об’єкти благоустрою чи інфраструктури) відходи, траву, гілки, деревину, гній, листя, сніг, сміття, використані упаковки чи тару, скляні чи пластикові бутилки;

          3) засмічувати недопалками, папером, ганчір’ям, використаним папером, насінням соняшника, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, місця відпочинку, громадські місця;

          4) курити у громадських місцях, будівлях, приміщеннях, під’їздах будинків, стадіонах, площах,  за винятком спеціально відведених для цього місцях, позначених знаком «Місце для куріння»;

          5) псувати газони, зелені насадження,  пошкоджувати і самовільно вирубувати дерева;

          6) складувати будівельні матеріали та сміття, конструкції та обладнання поза будівельними майданчиками;

          7) порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, газони, тротуари, бардюри, інші об’єкти благоустрою;

          8) випалювати суху рослинність, траву або їх залишки;

   9) вивішувати оголошення на стінах будинків, зупинках, електричних опорах чи  торгівельних павільйонах, деревах та інших не відведених для цього місцях;

         10) робити написи на тротуарах, стінах будинків та спорудах благоустрою, огорожах та інших місцях;

         11) заправляти, мити, ремонтувати автомобілі, мотоцикли, мопеди  та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках, скверах, та ближче чим 50 метрів від джерел питного водопостачання та водних об’єктів;

         12)  утримувати собак і котів у місцях, де це заборонено санітарними нормами та правилами, незареєстрованих собак, вигулювати собак  без повідків і намордників у невідведених для цього місцях;

         13) порушувати права та інші законні інтереси громадян  та інших суб’єктів благоустрою,  Правила благоустрою Заводської ОТГ,  дотримуватись норм добросусідства.        

V. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій  у сфері благоустрою населених пунктів

 1. Підприємства, установи, організації, які є балансоутримувачем на території об'єкта благоустрою, є відповідальними за санітарний, технічний стан об’єкту благоустрою а також здійснюють його утримання а також утримання території, яка закріплена за об’єктом а також прилеглої території.

              2.Підприємства, установи і організації, ОСББ та землекористувачі та власники  земельних ділянок приватного сектору  на власних та закріплених територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

 1. регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку (приміщення, земельної ділянки), домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю;
 2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, твердих побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
 3. регулярне прибирання контейнерних майданчиків;
 4. очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
 1. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують інженерні мережі, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити належне закриття люків;

              6)   регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки більше 10 см,

     видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та поламаного   

     гілля та забезпечення їх видалення;

              7) регулярнее обстеження власних та прилеглих територій, здійснення заходів, що забезпечують збереження та посадку нових зелених насаджень, квітників, газонів, проведення протягом року необхідних заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

8)проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів ідерев;

            9) проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

            10) утримувати в належному технічному та санітарному стані розміщені на прибудинківій території та за її межами дитячі  майданчики, бєсєдки, місця для паркування автомобілів.

 1. Підприємства, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.
 2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

5.Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

          ________________

Повний текст ПРАВИЛ у документі, який скачується автоматично після натискання на слово ПРАВИЛА.

____________________

З пропозиціями т азауваженнями можна звертатися:

- Заводська селищна рада, смт.Заводське, вул. Чарнецького 7

- тел. 2-41-77

- офіційна сторінка у мережі Facebook - https://www.facebook.com/zavodskagromada/

 

 Відповідальний: гол.спец. відділу ЖКГ, з питань транспорту та цивільної оборони населення

Побуринний Валерій Євгенович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь