Заводська територіальна громада
Тернопільська область

ПРОГРАМА ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ЗАВОДСЬКІЙ ОТГ НА 2018 РІК

ПРОГРАМА

ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ЗАВОДСЬКІЙ ОТГ

НА 2018 РІК

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розробки програми

Заводська селищна рада

2.

Розробник програми

Заводський ЦПММСД

3.

Співрозробник програми

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Заводський ЦПММСД

5.

Терміни реалізації програми

2018 рік

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

селищний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми  (всього), у тому числі:

10 тис. грн.

7.1.

в тому числі бюджетних коштів

10 тис. грн.

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Затвердження Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Заводській ОТГ на 2018 рік (далі – Програма) зумовлене необхідністю забезпечення епідемічного благополуччя населення громади, зниження рівня захворюваності та смертності від інфекцій, які керуються засобами імунопрофілактики.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров’я. На сьогодні охоплено населення України щепленням проти кору 98,8%, дифтерії – 98,7%, кашлюку, поліомієліту і туберкульозу (серед новонароджених) – 97,8%.

         Завдяки проведенню імунопрофілактичної роботи у світі ліквідована натуральна віспа, поліомієліт, до контрольованих інфекцій віднесено кір та відбулося ефективне зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, менінгіти, рак печінки. Сьогодні державою забезпечується захист дітей від 10 інфекцій, які залишаються смертельно небезпечними. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит В) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення. А матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути пріоритетним напрямом діяльності у сфері охорони здоров’я.

         Шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності вакцинокерованими інфекціями, забезпечити раннє виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

         З активізацією антивакцинального руху в країні щороку зростає кількість відмов від проведення щеплень. Лише за останній рік їх кількість в області зросла на 35%. Це може призвести до підвищення захворюваності крапельною групою інфекцій.

Водночас, існує проблема впровадження лабораторної діагностики імунодефіцитних станів у дітей, які потребують захисту від інфекційних хвороб шляхом імунізації за станом здоров’я. 

Такий стан справ вимагає необхідності подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб. Саме на це і спрямована Програма.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення Заводської ОТГ шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку процесу імунізації.

 

4. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

1.  Забезпечення охоплення щепленнями населення Заводської ОТГ на рівні не менш як 95%.

2.  Забезпечення зниження рівня захворюваності населення громади на вакцинокеровані інфекції.

3.  Забезпечення епідемічного благополуччя населення.

4.  Забезпечення вакцинацією цільових груп населення за станом здоров’я.

5.  Забезпечення ефективного управління з питань реалізації Програми.

6.  Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями реалізації:

  • у соціально-економічній сфері:

- пропагування імунізації населення, як найефективнішого заходу щодо забезпечення здоров’я та епідемічного благополуччя;

  • в освітній сфері:

- використання всіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики;

  • у медичній сфері:

- здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;

- проведення моніторингу виконання завдань Програми та у разі необхідності корегування заходів з підвищення їх ефективності;

  • у кадровій сфері:

- забезпечення постійного підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики.

 

5. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для досягнення, визначеної Програмою мети необхідно:

1.  Забезпечення своєчасним щепленням цільових груп населення, у тому числі за станом здоров’я, згідно з Календарем щеплень та, у разі необхідності, за епідемічними показаннями.

2.  Продовження проведення активної імунізації та зниження захворюваності на гепатит В новонароджених та груп високого епідемічного ризику.

3.  Здійснення імунологічного контролю за станом імунітету населення до дифтерії, правця, кору та поліомієліту.

4.  Упровадження імунізації проти гемофільної інфекції та організації дозорного епідеміологічного нагляду за бактеріальними менінгітами у дітей.

5.  Забезпечення проведення моніторингу та розгляду випадків можливої побічної дії вакцин та організації діагностики післявакцинальних ускладнень.

6.  Проведення освітніх та просвітницьких заходів серед населення із застосуванням засобів масової інформації з метою поширення знань з питань імунопрофілактики.

7.     Підвищення рівня професійної підготовки осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики.

 

6. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у селищному бюджеті, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

(тис. грн)

2018 рік

(тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього,      в тому числі:

10

10

Селищний бюджет

10

10

Інші джерела фінансування

-

-

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

Термін  виконання Програми до 31 грудня 2018 року.

 

 

 

 

 

7. Заходи Програми на 2018 рік

 

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк викона­ння заходу

Виконавці

Джерела фінансування, тис. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у 2018 році

 

Очікуваний результат

 

1

Закупівля імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень:

 

Туберкулін-500 доз

 

2018 рік

 

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Заводської селищної ради

селищний бюджет

 

 

 

 

10,0

 

100% рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень

2

Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень

2018 рік

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Заводської селищної ради

-

-

Своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні 95%

3

Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень

2018 рік

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Заводської селищної ради

-

-

 

5

Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, не менше 95%

4

Проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку

2018 рік

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Заводської селищної ради

-

-

Періодичність проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин упродовж року, один раз на три місяці

5

Переважне використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

 

2018 рік

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Заводської селищної ради

-

-

Рівень забезпечення проведення щеплень з використанням самоблокувальних шприців

6

Забезпечення проведення навчальних семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики

2018 рік

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Заводської селищної ради

-

-

Підвищення рівня знань фахівців з питань імунопрофілактики

 

 

 

8. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

Реалізація заходів, передбачених Програмою, за час її дії дасть змогу:

забезпечити своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення,  та охоплення профілактичними щепленнями.

знизити показник захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення, та кількість вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення;

знизити поширення епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції, та вродженої краснухи  новонароджених.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь