Заводська територіальна громада
Тернопільська область

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю  «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР»

Дата: 11.08.2020 15:52
Кількість переглядів: 639

Фото без опису

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

____20208116399__
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю  «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР»

  код згідно з ЄДРПОУ 36153189

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

  1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 80250, Львівська обл., Радехівський район, с. Павлів, проспект Юності, буд. 39

тел.: (03255) 4-11-10 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Нове будівництво газопроводу-відводу та автоматизованої газорозподільної станції (АГРС) Заводська з вихідним газопроводом до виробничих потужностей (газоспоживаючого обладнання) ТзОВ «Радехівський цукор» та ГРП на землях Заводської ОТГ Чортківського району Тернопільської області.

АГРС передбачено підключити газопроводом-відводом орієнтовною довжиною до 2,0 км до МГ СОЮЗ DN1400 на 2332,63 км. АГРС з вихідним газопроводом та ГРП на ньому розташовується на землях раніше виділених під виробничі потужності Чортківського цукрового заводу на нормативній до смт. Заводське відстані.

Номінальний тиск газу в газопроводі-відводі та на вході АГРС відповідає номінальному тиску МГ СОЮЗ і становить – 7,4 МПа. Тиск газу на виході АГРС лежить в діапазоні від 0,6 до 1,4 МПа. Продуктивність АГРС – Q проект. =15,0 тис.нм3/год.

АГРС монтується з окремих технологічних блоків повної заводської готовності, що відносяться до мобільних будівель збірно-розбірного типу. В розміщенні блоків та інших споруд враховуються технологічні зв'язки між ними, можливість транспортного та протипожежного обслуговування. Передбачається виконати планування та благоустрій території.

Технічна альтернатива 1. АГРС передбачено підключити газопроводом-відводом орієнтовною довжиною до 2,0 км до МГ СОЮЗ DN1400 на 2332,63 км. Номінальний тиск газу в газопроводі-відводі та на вході АГРС відповідає номінальному тиску МГ СОЮЗ і становить – 7,4 МПа. Тиск газу на виході АГРС лежить в діапазоні від 0,6 до 1,4 МПа. Продуктивність АГРС – Q проект. =15,0 тис.нм3/год.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається, технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом, оскільки інші магістральні газопроводи в районі здійснення планованої діяльності відсутні. Точка врізки в МГ СОЮЗ вибрана на ділянці необхідної категорії, що розташована найближче до території планованої діяльності.

          3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Тернопільська область Чортківський район Заводська селищна ОТГ, на землях раніше виділених під виробничі потужності Чортківського цукрового заводу на нормативній до смт. Заводське відстані.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Тернопільська область Чортківський район Заводська селищна ОТГ, на землях сільськогосподарського призначення  з дотриманням охоронних та санітарно-захисних зон.

Територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: забезпечення енергоресурсами. Під’єднання  АГРС  до магістрального газопроводу позитивно вплине на забезпечення газом підприємства, а також на розвиток інфраструктури району.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Нове будівництво газопроводу-відводу та автоматизованої газорозподільної станції (АГРС) Заводська з вихідним газопроводом до виробничих потужностей (газоспоживаючого обладнання) ТзОВ «Радехівський цукор» та ГРП на землях Заводської ОТГ Чортківського району Тернопільської області.

АГРС передбачено підключити газопроводом-відводом орієнтовною довжиною до 2,0 км до МГ СОЮЗ DN1400 на 2332,63 км. АГРС з вихідним газопроводом та ГРП на ньому розташовується на землях раніше виділених під виробничі потужності Чортківського цукрового заводу на нормативній до смт. Заводське відстані.

Номінальний тиск газу в газопроводі-відводі та на вході АГРС відповідає номінальному тиску МГ СОЮЗ і становить – 7,4 МПа. Тиск газу на виході АГРС лежить в діапазоні від 0,6 до 1,4 МПа. Продуктивність АГРС – Q проект. =15,0 тис.нм3/год.

АГРС монтується з окремих технологічних блоків повної заводської готовності, що відносяться до мобільних будівель збірно-розбірного типу. В розміщенні блоків та інших споруд враховуються технологічні зв'язки між ними, можливість транспортного та протипожежного обслуговування. Передбачається виконати планування та благоустрій території.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
 6.1. щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. 
Обмеження планованої діяльності полягає у: 
- для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин; 
- для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу;
 - дотримання санітарно-епідеміологічних норм; 
6.2. щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається.
6.3. щодо територіальної альтернативи 1 - Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища. 
6.4. щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.

 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
7.1. щодо технічної альтернативи 1 – моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ. 
щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається.
7.2. щодо територіальної альтернативи 1 – не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

8.1. щодо технічної альтернативи 1

клімат і мікроклімат – в межах природної стійкості екосистеми;

повітряне – під час будівництва атмосферне повітря буде тимчасово забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, дизельної електростанції, при зварювальних, різальних та фарбувальних роботах; в період експлуатації - від технологічного обладнання;

водне – негативний вплив не очікується;

ґрунт – при будівництві об’єкту очікується незначний тимчасовий негативний вплив; при експлуатації – вплив відсутній;

 рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;

навколишнє соціальне середовище (населення) – негативний вплив не очікується;

навколишнє техногенне середовище – пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні.

У процесі будівництва і експлуатації проектованого об’єкта утворюватимуться тверді відходи. Тверді побутові відходи (ТПВ) і безпечні відходи, прирівняні до побутових, передаються комунальному підприємству згідно укладених договорів. Небезпечні відходи, будуть передаватися за договорами спеціалізованим підприємствам, що мають відповідну ліцензію для подальшого поводження з ними.

8.2. щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається.

8.3. щодо територіальної альтернативи 1 Тернопільська область Чортківський район Заводська селищна ОТГ, на землях раніше виділених під виробничі потужності Чортківського цукрового заводу на нормативній до смт. Заводське відстані.

8.4. щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктами 4 та 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутня.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 14. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

що видається Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

  1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

Поштова адреса: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008.

Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана Олександрівна.

тел. (0352) 22-00-20. Електронна пошта: eco_ter@eco.te.gov.uа.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь